สถานที่: Slim & Flix Club
ที่ตั้ง: Soi Soonvichai, Rama 9 rd Bangkapi [ดูแผนที่]
เปิด : 7pm to 2am
รถไฟฟ้า บีทีเอส : อโศก
รถไฟฟ้าใต้ดิน : เพชรบุรี
โทรศัพท์: 081-645-1188

Slim has 2 sections, Hip Hop Zone and Live Zone, which are connected to each other. The Hip Hop Zone features warehouse styled dancing room with DJs playing R&B and Hip Hop for energetic crowd who enjoy dancing and drinking. The Live Zone features comfortable room with dinning tables, DJs playing most Thai music and live band performances. The Live Zone is suitable for dinner party and social function with three live bands performing each night playing most Thai cover songs as well as some of the popular favorites from the past decade. With the see-through glass windows/wall make the outlet more spacious allowing people sitting outdoor to look into the room to see the atmosphere as well. Slim Live also hosts monthly big promoted concert and surprised concert hoping to change the pace a vibe a bit for its crowd. Both spaces are definitely stylin’ with kick-arse sound systems. Weekend nights are packed out with a mostly youngish Thai crowd.

No upcoming events for this venue have been listed

Copyright © 2020 UB Radio - All rights reserved - Solution by Kode Host Website Design