สถานที่: DUSK till DAWN
ที่ตั้ง: No. 46-48, Jayawaraman 7 (St. 172), Fusion Hotel, 122 [ดูแผนที่]
เปิด : 4pm to 4am
รถไฟฟ้า บีทีเอส : อารีย์
รถไฟฟ้าใต้ดิน : บางซื่อ
โทรศัพท์: 017 839 546

The First rooftop Reggae bar in Phnom Penh.

Reggae music is a genre that was developed in the late 60's in Jamaica.

The word Reggae properly denotes a particular music style that originated during the development of Ska and Rocksteady.

Its based on a rythmic style characterized by regular beats on the off beat known as Skank. It is though normally slower than Ska.It also has accents on the first and third beat in each bar.

No upcoming events for this venue have been listed

Copyright © 2019 UB Radio - All rights reserved - Solution by Kode Host Website Design