สถานที่: BITEC Hall 106
ที่ตั้ง: Bang Na Chon Buri Expressway Bangkok, Thailand 10260 [ดูแผนที่]
เปิด : 9am to 2am
รถไฟฟ้า บีทีเอส : อารีย์
รถไฟฟ้าใต้ดิน : บางซื่อ
โทรศัพท์: (66 2) 749-3939

Internationally acclaimed centre for all MICE events
BITEC’s world-class, state-of-the-art facilities coupled with our comprehensive services encompass the best of traditional Thai warmth and hospitality.

Since opening its doors in 1997, BITEC has been selected by a host of international organisers as the venue for their international trade exhibitions, world congresses, and a wide variety of MICE events.

Certified by MICE Security Management System (MSMS) or Security Management System - Requirement for Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) / TIS 22300

BITEC has been selected as the venue for hosting Thailand's five core industries event under the campaign "Better the Best" in 2011 by Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)

Winner of the Global UFI* Operations award 2007
One of the Top Five Exhibition and Convention Centres by CEI magazine, Asia Pacific **

No upcoming events for this venue have been listed

Copyright © 2020 UB Radio - All rights reserved - Solution by Kode Host Website Design