สถานที่: ArtGorillas ArtGallery
ที่ตั้ง: 2nd Floor, Lido Multiplex Building, Siam Square between Soi 2 and 3, Rama 1 Road, Pathumwan [ดูแผนที่]
เปิด : Mon.-Fri: 10 a.m. - 8 p.m. Sat. & Sun: 12 - 8 p.m.
รถไฟฟ้า บีทีเอส : เอกมัย
รถไฟฟ้าใต้ดิน : สีลม

ArtGorillas ArtGallery is one of the most unique art space in Bangkok showcasing work by upcoming talents, both local and international, influenced by street art, computer art, illustration, comic art, including pop surrealism. All selected artwork traverse all facets of contemporary art; be it painting, sculpture, photography, or mixed media.

No upcoming events for this venue have been listed

Copyright © 2020 UB Radio - All rights reserved - Solution by Kode Host Website Design